mel E-mail  
Perkhidmatan yang disediakan di UTC Labuan sangat membantu rakyat khususnya warga WP Labuan.