mel E-mail  

Undang-undang Kecil


 
3.1 Undang-undang Kecil Bangunan, 1951
  NOTA: Diperbuat melalui kuasa yang diberikan di bawah The Sanitary Boards Ordinance, 1931 [ N.B. Ord. No.5 of 1931]

The Municipal Ordinance, [S.S. Cap. 133]

Hendaklah dibaca bersama:
 • Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Bangunan)(Pindaan) 1988
 • Undang-Undang Kecil Lembaga Perbandaran Labuan (Bangunan), 1959
 • Undang-Undang Kecil Lembaga Perbandaran Labuan (Bangunan) (pindaan), 1961
 • Undang-Undang Kecil Lembaga Perbandaran Labuan (Bangunan) (pindaan), 1963
 • Undang-Undang Kecil Lembaga Perbandaran Labuan (Bangunan) (pindaan), 1966
 
3.2 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Berurusan dengan Bahan Sekerap), 1968
  [ G.N.L. 8/1968 ]
 
 
3.3 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan(Makanan dan Pr, 1968
  [G.N.L. 9/1968]

Dibaca bersama :
 • Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan
  (Premis Makanan dan Makan) (Pindaan) 1992 [P.U. (A) 312].
 
3.4 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Pendandan Rambut), 1968
  [G.N.L. 10/1968]

Dibaca bersama :
 • Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan
  (Pendandan Rambut) (Pindaan) 1992 [P.U. (A) 311].
 
3.5 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Penjaja), 1968
  [G.N.L. 11/1968]

Dibaca bersama :
 • Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan
  (Penjaja) (Pindaan) 1992 [P.U. (A) 310].
 
3.6 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Hotel dan Rumah Penginapan), 1968
  [G.N.L. 12/1968]

Dibaca bersama :
 • Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan
  (Hotel dan Rumah Penginapan) (Pindaan) 1992 [P.U. (A) 313].
 
3.7 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Kedai Dobi), 1968
  [G.N.L. 13/1968]
 
 
3.8 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Pasar), 1968
  [G.N.L. 14/1968]

Dibaca bersama :
 • Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan
  (Pasar) (Pindaan) 1992 [P.U. (A) 314].
 
3.9 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Jalan dan Tempat Awam), 1968
  [G.N.L. 15/1968]

Dibaca bersama :
 • Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan
  (Mencegah Kekotoran) 1992 [P.U. (A) 309]
 
3.10 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Tamu), 1968
  [G.N.L. 16/1968]
 
 
3.11 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Pemuliharaan dan Kebersihan), 1968
  [G.N.L. 17/1968]
 
 
3.12 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Ladang Tenusu dan Pengusaha Tenusu), 1968
  [G.N.L. 18/1968]
 
 
3.13 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Perniagaan Berbahaya), 1968
  [G.N.L. 19/1968]
 
 
3.14 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Tanam, 1982
  [G.N.L. 71/1982]
 
 
3.15 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Pendaftaran dan Kawalan Anjing), 1963
  [G.N.L. 31/1964]
 
 
3.16 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Iklan) 1996
  [P.U. (A) 241]
 
 
3.17 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Mencegah Kekotoran) 1992
  [P.U. (A) 309]

Dibaca bersama :
 • Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Jalan dan Tempat Awam)
  1968 [G.N.L. 15/1968]