Home / Teks Ucapan / Teks Ucapan YB Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad Menteri Wilayah Persekutuan Sempena Majlis Perasmian Hari Landskap Negara 2019