Home / Teks Ucapan / Teks Ucapan YB Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad Menteri Wilayah Persekutuan Sempena Majlis Penyerahan Pentadbiran Kepada Persatuan Sukan di Wilayah Persekutuan Bagi Tahun 2019 dan Pelancaran Program Bakat Sukan Wilayah Persekutuan