Home / Teks Ucapan / Teks Ucapan YB Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad Menteri Wilayah Persekutuan Sempena Istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Wilayah Persekutuan