Home / Speech Text / Titah Diraja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Sempena Istiadat Pengurniaan Darjah Kebeasaran, Bintang dan Pingat Wilayah Persekutuan Tahun 2019 Pada 19 Februari 2019 [Selasa] Bersamaan 13 Jamadil Akhir 1440 Hijrah Bertempat di Balairung Seri, Istana Negara, Kuala Lumpur