mel E-mail  

Set Data Terbuka Kerajaan

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan.

Tajuk Format
Statistik Pengeluaran Lesen Minuman Keras di WP Labuan .XLSX, . HTML, .JSON, .RDF
Perbandingan Statistik Pemprosesan Sijil Kesihatan .XLSX, . HTML, .JSON, .RDF
Statistik Pembaharuan, Permohonan Baharu Serta Pertukaran Alamat dan Pemilik Lesen Berisiko di WP Labuan .XLSX, . HTML, .JSON, .RDF
Perbandingan Peratusan Penggredan Premis Makanan di WP Labuan .XLSX, . HTML, .JSON, .RDF
Statistik Perbandingan Kutipan Sisa Pepejal di WP Labuan .XLSX, . HTML, .JSON, .RDF
Statistik Perbandingan Kawalan Kacau Ganggu Binatang di WP Labuan .XLSX, . HTML, .JSON, .RDF
Statistik Tindakan Kompaun Yang Telah di Ambil di WP Labuan oleh Perbadanan Labuan .XLSX, . HTML, .JSON, .RDF
Statistik Pengunjung, Koleksi dan Ahli Perpustakaan Mengikut Tahun .XLSX, . HTML, .JSON, .RDF
Carta Merchant Kad Ceria di Wilayah Persekutuan Labuan .XLSX
Data Nama Taman Perumahan Bagi Wilayah Persekutuan Labuan .XLSX, .CSV, .HTML, .JSON, .XML, .RDF
Data Ikon Pelancongan Di Wilayah Persekutuan Labuan .XLSX, .CSV, .HTML, .JSON, .XML, .RDF

 

Baca Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan