mel E-mail  

Senarai Undang-Undang


 
a) Akta Perbadanan Labuan 2001 [ Akta 609] dan undang-undang subsidiary :
i. Peraturan-peraturan Perbadanan Labuan (Kadar Kumpulan wang Peningkatan Perkhidmatan) 2004 [P.U (A) 71/2004];
 
b) Akta Perlembagaan (Pindaan) (No.2) 1984 [Akta A585];
 
c) Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 [Sabah No.11 Tahun 1961] yang dibaca bersama Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pengubahsuaian Ordinan Kerajaan Tempatan) 1984 [P.U (A) 169/1984] dan undang-undang subsidiary-
i The Building By-Laws 1951;
ii Labuan Municipal Labuan (Registration and Control of Dogs) By-Laws, 1963 [G.N.L 31 of 1964]
iii Labuan Municipal Labuan (Dealing in Scrap) By-Laws, 1968 [G.N.L 8 of 1968]
iv Labuan Municipal Labuan (Food and Eating Premises) By-Laws, 1968 [G.N.L 9 of 1968]
v Labuan Municipal Labuan (Hairdressers) By-Laws, 1968 [G.N.L 10 of 1968]
vi Labuan Municipal Labuan (Hawkers) By-Laws, 1968 [G.N.L 11 of 1968]
vii Labuan Municipal Labuan (Hotels and Lodging Houses) By-Laws, 1968 [G.N.L 12 of 1968]
viii Labuan Municipal Labuan (Laundries) By-Laws, 1968 [G.N.L 13 of 1968]
ix Labuan Municipal Labuan (Markets) By-Laws, 1968 [G.N.L 14 of 1968]
x Labuan Municipal Labuan (Streets and Public Places) By-Laws, 1968 [G.N.L 15 of 1968]
xi Labuan Municipal Labuan (Tamu) By-Laws, 1968 [G.N.L 16 of 1968]
xii Labuan Municipal Labuan (Conservancy and Hygiene) By-Laws, 1968 [G.N.L 17 of 1968]
xiii Labuan Municipal Labuan (Dairies and Dairymen) By-Laws, 1968 [G.N.L 18 of 1968]
xiv Labuan Municipal Labuan (Offensive Trades) By-Laws, 1968 [G.N.L 12 of 1968]
xv Labuan Municipal Labuan (Planting) By-Laws, 1982 [G.N.L 71 of 1982];
xvi Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Mencegah Kekotoran) 1992 [P.U. (A) 309/ 1992]; dan
xvii Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Labuan (Iklan) 1996 [P.U. (A) 241/ 1996];
 

Halaman-halaman: 1  2