mel E-mail  
 
 1. Perkhidmatan-perkhidmatan yang diberi adalah seperti berikut:-

  • Memproses permohonan lesen baru, tukar maklumat, pembatalan dan pembaharuan lesen
  • Mengeluarkan lesen penjaja
  • Mengeluarkan lesen iklan, lesen pasar dan lesen premis perniagaan.
 2. Kerja-kerja memproses untuk permohonan lesen yang memenuhi syarat adalah:

  • Lesen perniagaan
  • Lesen pasar dan penjaja bergerak - 2 minggu selepas mesyuarat
  • Pertukaran butiran maklumat lesen - 1 minggu
  • Pembaharuan lesen - 1 minggu
 3. Senarai Lesen yang diproses dan dikeluarkan :

  • Lesen Premis Perniagaan
  • Lesen Iklan
  • Lesen Minuman Keras
  • Lesen Pemberi Pinjaman Wang
  • Lesen Simpanan Minyak
  • Lesen Penjaja/ Pasar/ Sementara
 4. Perkhidmatan Lain :

  • Memproses pertukaran maklumat lesen, carian lesen, pembatalan lesen dan salinan sah lesen.
  • Memberikan nasihat dan panduan pelesenan
 5. Borang-borang permohonan beserta syarat-syarat boleh diperolehi daripada Jabatan Pelesenan, Tingkat 1, Wisma Perbadanan Labuan.

Pegawai Yang Boleh Dihubungi:

 • Encik Soffiyan bin Hadis (087 - 452822)

 • Unit Am (087-452821 / 822 / 823)