Home / Pengurusan Fail dan Dokumen MS ISO 9001-2015

Pengurusan Fail dan Dokumen MS ISO 9001-2015

NOJABATAN/UNITTAJUKNO. DOKUMENMUAT TURUN
1PelesenanPermohonan Baru Lesen Premis PerniagaanPL-PK(P)-UL-01pdficon
PelesenanLampiran – Permohonan Baru Lesen Premis Perniagaanpdficon
PelesenanPermohonan Pembaharuan Lesen Premis PerniagaanPL-PK(P)-UL-02pdficon
PelesenanPermohonan Pertukaran Maklumat Lesen PerniagaanPL-PK(P)-UL-03pdficon
PelesenanPermohonan Lesen PenjajaPL-PK(P)-UL-04pdficon
2PenguatkuasaOperasi PenguatkuasaPL-PK(PGK)-01pdficon
PenguatkuasaPemantauan Bayaran KompaunPL-PK(PGK)-02pdficon
PenguatkuasaPengurusan Barang Sitaan/AlihPL-PK(PGK)-03pdficon
3Hal Ehwal KorporatPengurusan Aduan AwamPL-PK(HEK)-01pdficon
4KewanganUrusan Perancangan Dan Pelaksanaan PerolehanPL-PK(KEW)-1pdficon
KewanganUrusan Pembayaran Dan Pemantauan Melalui PerolehanPL-PK(KEW)-2pdficon
5Pembangunan dan Kejuruteraan (Unit Penyelenggaraan Bangunan)Penyelenggaraan Kemudahan Awam dan Bangunan Milik PLPL-PK(JPK)-01pdficon
Pembangunan dan Kejuruteraan (Unit Bengkel)Penyelenggaraan Kenderaan dan JenteraPL-PK(JPK)-02pdficon
Pembangunan dan KejuruteraanUlasan Teknikal Pelan Bangunan / Ubahsuai Bangunan / Rumah SesebuahPL-PK(JPK)-03pdficon
Pembangunan dan KejuruteraanUlasan Teknikal Pesan InfrastrukturPL-PK(JPK)-04pdficon
Pembangunan dan Kejuruteraan (Unit Projek)Pengurusan Projek PembangunanPL-PK(JPK)-05pdficon
6Pengurusan Maklumat (ICT)Pengurusan Back Up Data Sistem AplikasiPL-PK(ICT)-01pdficon
7Perkhidmatan PerbandaranPengurusan Kutipan Sisa PepejalPL-PK(KSP)-01pdficon
Perkhidmatan Perbandaran (Unit Kesihatan)Pembersihan Kemudahan Tandas AwamPL-PK(UK)-01pdficon
Perkhidmatan Perbandaran (Unit Pengindahan Seni Taman)Penyelenggaraan Landskap Pokok AmenitiPL-PK(PST)-01pdficon
Perkhidmatan Perbandaran (Unit Pengindahan Seni Taman)Ulasan Teknikal Pelan LandskapPL-PK(PST)-02pdficon
8Penilaian, Pelaburan dan Pengurusan Harta (Unit Penilaian)Urusan Penilaian Pegangan Baharu – Pindaan Senarai NilaianPL-PK(PEN)-01pdficon
Penilaian, Pelaburan dan Pengurusan Harta (Unit Penilaian)(Borang Penilaian) Urusan Penilaian Pegangan Baharu – Pindaan Senarai Nilaianpdficon
Penilaian, Pelaburan dan Pengurusan Harta (Unit Penilaian)Urusan Bantahan NilaianPL-PK(PEN)-02pdficon
Penilaian, Pelaburan dan Pengurusan Harta (Unit Sewaan)Urusan Memproses Permohonan Penyewaan RumahPL-PK(SR)-01pdficon
9Perancangan dan Kawalan Bangunan (Unit Kawalan Bangunan)Penyediaan Ulasan Bagi Permohonan Kelulusan Pelan BangunanPL-PK(KB)-01pdficon
Perancangan dan Kawalan Bangunan (Unit Kawalan Bangunan)Ulasan Teknikal Pelan Bangunan (Perancangan)PL-PK(UKB)-01pdficon
Perancangan dan Kawalan Bangunan (Unit Kawalan Bangunan)Ulasan Teknikal Kebenaran MerancangPL-PK(UKP)-01pdficon
Perancangan dan Kawalan Bangunan (Unit OSC)Memproses Permohonan Cadangan Pemajuan Melalui Unit Pusat Setempat (OSC)PL-PK(OSC)-01pdficon
10Pengurusan Sumber ManusiaPengurusan Latihan (Luaran)PL-PK(PSM)-01pdficon
Pengurusan Sumber ManusiaPengurusan Latihan (Dalaman)PL-PK(PSM)-02pdficon
11Pelaburan Dan Sosio EkonomiPengurusan Pajakan Hartanah Perbadanan LabuanPL-PK(JPSE)-01pdficon
12Pelancongan, Kebudayaan Dan Kesenian (Unit Promosi)Pengurusan Promosi PelanconganPL-PK(JPKK)-01pdficon
Pelancongan, Kebudayaan Dan Kesenian (Unit Acara Pelancongan)Pengurusan Acara PelanconganPL-PK(JPKK)-01pdficon
13Pejabat Penasihat Undang-UndangPengurusan PendakwaanPL-PK(PPUU)-01pdficon
Pejabat Penasihat Undang-UndangSemakan Dan Penyediaan Dokumen Perjanjian Sewaan Dan PajakanPL-PK(PPUU)-02pdficon
14Penyelarasan, Pemantauan Dan Penilaian Kajian ImpakPermohonan Projek Pembangunan RMKPL-PK(PPP)-01pdficon
Penyelarasan, Pemantauan Dan Penilaian Kajian ImpakPemantauan Laporan Kemajuan KerjaPL-PK(PPP)-02pdficon
15Wakil PengurusanKawalan DokumenPL-PK(WP)-01pdficon
Wakil PengurusanPengurusan FailPL-PK(WP)-02pdficon
Wakil PengurusanAudit DalamPL-PK(WP)-03pdficon
Wakil PengurusanPengurusan RisikoPL-PK(WP)-04pdficon
Wakil PengurusanTindakan PembetulanPL-PK(WP)-05pdficon

Last Update18/10/2022 - 12:14pm
Info Korporat - Siaran Media Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang Corporate Info - Media Broadcast Perutusan KPE Penafian Perolehan - Tender Sebutharga Suara Anda GAMMA.my
Borang Maklum Balas
Borang Maklum Balas
Skip to content