mel E-mail  

Pengurusan Fail dan Dokumen MS ISO 9001:2015

iso header

Berikut merupakan senarai Prosedur Kualiti yang terdapat di Perbadanan Labuan bagi tujuan pensijilan MS ISO 9001:2015
 
NO PROSEDUR KUALITI NO. PROSEDUR BERKAITAN PENGURUS DOKUMEN VERSI PINDAAN
1

Jabatan Hal Ehwal Korporat

PL-PK(HEK)-01

PL-PK(HEK)-02

Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00
2

Jabatan Pelesenan

PL-PK(P)-UL-01

PL-PK(P)-UL-02

PL-PK(P)-UL-03

PL-PK(P)-UL-04

PL-PK(P)-UL-05

Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00
3

Jabatan Penguatkuasaan

PL-PK(PGK)-01

PL-PK(PGK)-02

PL-PK(PGK)-03

Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00
4

Jabatan Pengurusan Maklumat

PL-PK(ICT)-01 Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00
5

Jabatan Pembangunan dan Kejuruteraan

PL-PK(PA)-01

PL-PK(PA)-02

Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00
6

Jabatan Pengurusan Sumber Manusia

PL-PK(PSM)-01

PL-PK(PSM)-02

Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00
7

Jabatan Perkhidmatan Perbandaran

PL-PK(UK)-01

PL-PK(UK)-02

PL-PK(KSP)-01

PL-PK(PST)-01

Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00
8

Jabatan Perancangan dan Kawalan Bangunan (Unit Kawalan Bangunan)

PL-PK(KB)-01 Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00
9

Jabatan Perancangan dan Kawalan Bangunan (Unit OSC)

PL-PK(OSC)-01 Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00
10

Jabatan Penilaian, Pelaburan dan Pengurusan Harta (Unit Sewaan Harta)

PL-PK(SR)-01

PL-PK(SR)-02

PL-PK(SR)-03

PL-PK(SR)-04

PL-PK(SR)-05

PL-PK(SR)-06

Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00
11

Jabatan Penilaian, Pelaburan dan Pengurusan Harta (Unit Penilaian)

PL-PK(PEN)-01

PL-PK(PEN)-02

Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00
12

Jabatan Kewangan

PL-PK(KEW)-01

PL-PK(KEW)-02

Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00
13

PL-PK(WP)-01

PL-PK(WP)-02

PL-PK(WP)-03

PL-PK(WP)-04

PL-PK(WP)-05

Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00

 

LAIN-LAIN DOKUMEN
NO NAMA DOKUMEN NO. PROSEDUR BERKAITAN PENGURUS DOKUMEN VERSI PINDAAN
6 Pelan Tindakan Objektif Kualiti   Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00
7 Manual Kualiti PL-MK Jabatan Khidmat Pengurusan 01 00