mel E-mail  

Pengumuman Tahun 2019 Pengumuman Tahun 2019

Kembali

Pewartaan Undang-Undang Kecil Pelesenan (Wilayah Persekutuan Labuan) 2016

Penafian:

Para pengguna adalah diingatkan bahawa perundangan yang dimuat turun dan dicetak dari Laman Web ini bukanlah salinan Warta yang dicetak oleh Pencetak Kerajaan, iaitu Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB), sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [Akta 388]
 

Muat turun:-