mel E-mail  

Pengumuman Tahun 2020 Pengumuman Tahun 2020

Kembali

Kenyataan Tawaran - Notis Tawaran Pajakan Tanah Milik Perbadanan Labuan - Tapak Industri Lot 207524114

logo pl

KENYATAAN TAWARAN

Notis Tawaran Pajakan Tanah Milik Perbadanan Labuan
 

Perbadanan Labuan mempelawa syarikat - syarikat berlesen yang menjalankan perniagaan berasaskan Industri Minyak dan Gas untuk menyewa / memajak tanah milik Perbadanan Labuan seperti tersebut di atas yang telah kosong seperti berikut ;-

 

Bil

 

Lot Tanah

 

Keterangan

 

1.

 

Tapak Industri

Lot 207524114 di Kampung Muslim, WP Labuan.

 

 

  • Tiga (3) lot kekosongan.
  • Keluasan 1.6 ekar bagi setiap lot.
  • Kadar pajakan RM11,242.00 sebulan bagi setiap lot.
  • Aktiviti berkaitan minyak dan gas, gudang kecuali simpanan silinder gas, ‘generator’ dan yang berkaitan.

 

 

 

Syarikat - syarikat yang berminat boleh mendapatkan borang permohonan di Jabatan Penilaian, Pelaburan dan Pengurusan Harta, Blok B, Tingkat 2, Wisma Perbadanan Labuan. Sebarang pertanyaan lanjut bolehlah berhubung ditalian telefon: 087-408622.

Perbadanan tidak terikat kepada mana-mana syarikat dan segala kos yang terlibat oleh mana-mana syarikat adalah atas tanggungan sendiri.

Tawaran ini dibuka mulai 17 Jun 2020 hingga 7 Julai 2020. Borang permohonan yang lengkap perlulah dikemukakan selewat-lewatnya pada 10 Julai 2020 jam 4:00 petang.