mel E-mail  

Pengumuman Tahun 2020 Pengumuman Tahun 2020

Kembali

Makluman Bayaran Bagi Permohonan Pengesahan Status Tanah Berkuatkuasa Pada 01 Januari 2020

Sukacita dimaklumkan bahawa setiap permohonan pengesahan status tanah akan dikenakan bayaran berkuatkuasa pada 01 Januari 2020.

Bayaran yang dikenakan adalah ;

  1. RM50.00 bagi permohonan pertama untuk setiap lot tanah dan
  2. RM 80.00 bagi permohonan kedua dan seterusnya (bagi lot yang sama dalam tempoh enam (6) bulan)

 

Bayaran boleh dijelaskan melalui Kaunter Sepusat Perbadanan Labuan di Tingkat Bawah, Blok B & Kaunter UTC, Pasar Sentral. Pihak Perbadanan Labuan tidak akan memproses permohonan pengesahan tanah sekiranya dokumen tidak lengkap dan bayaran belum dijelaskan.