mel E-mail  

Pengumuman Tahun 2020 Pengumuman Tahun 2020

Kembali

Peratus kadar baharu yang dikenakan dalam Pelaksanaan Senarai Nilaian Baharu Tahun 2020 Wilayah Persekutuan Labuan

BIL

KAWASAN

PERATUS KADARAN SEMASA

PERATUS KADARAN YANG AKAN DIGUNA-PAKAI TAHUN 2020

PERATUS DISKAUN

1

BANDAR - PERDAGANGAN

7.50%

4.25%

43.33%

2

BANDAR - PERINDUSTRIAN

7.50%

4.25%

43.33%

3

BANDAR - TANAH KOSONG

5.00%

4.00%

20.00%

4

BANDAR - PERUMAHAN DALAM TAMAN

6.50%

3.25%

50.00%

5

BANDAR - PERUMAHAN DI LUAR TAMAN

3.80%

2.25%

40.79%

6

LUAR BANDAR - PERDAGANGAN

6.50%

3.80%

41.54%

7

LUAR BANDAR - PERINDUSTRIAN

6.50%

3.80%

41.54%

8

LUAR BANDAR - PERUMAHAN DALAM TAMAN

5.10%

2.50%

50.98%

9

LUAR BANDAR - PERUMAHAN DI LUAR TAMAN

3.00%

1.50%

50.00%

10

KAMPUNG - PERDAGANGAN

6.50%

3.80%

41.54%

11

KAMPUNG - PERINDUSTRIAN

6.50%

3.80%

41.54%

12

KAMPUNG - PERUMAHAN DALAM TAMAN

4.25%

2.0%

52.94%

13

KAMPUNG - PERUMAHAN DI LUAR TAMAN

0.50%

0.35%

30.00%

14

KAMPUNG AIR - PERDAGANGAN

3.00%

2.00%

33.33%

15

KAMPUNG AIR – PERINDUSTRIAN (TIADA PEGANGAN DICUKAI PADA MASA INI)

5.5%

2.00%

63.63%

16

KAMPUNG AIR – PERUMAHAN DALAM TAMAN (TIADA PEGANGAN DICUKAI PADA MASA INI)

1.0%

1.0%

0.0%

17

KAMPUNG AIR -PERUMAHAN DI LUAR TAMAN

0.50%

0.35%

30.00%

18

PERINDUSTRIAN BERAT - INDUSTRI

14.50%

13.50%

6.90%

19

PERINDUSTRIAN BERAT - TANAH KOSONG

6.00%

4.00%

33.33%