mel E-mail  
Penduduk mengikut kumpulan etnik di Wilayah Persekutuan Labuan bagi Tahun 2016

 

WARGANEGARA

ETNIK

JUMLAH

Malaysia

Bumiputera

  • Melayu
  • Kadazan / Dusun
  • Bajau
  • Lain – Lain

74 900

 

Bukan Bumiputera

  • Cina
  • India
  • Lain – Lain

13 000

Jumlah Warganegara Malaysia

87 900

Jumlah Bukan Warganegara Malaysia

9900

Jumlah Penduduk

97 800

 

 

Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

Nota: 1. Hasil tambah mungkin berbeza kerana pembundaran.

          2. Anggaran.