mel E-mail  

Pekeliling


Nota :

Semua jadual di bawah adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokument tersebut, anda memerlukan perisian Adobe Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini : adobe-icon1

Pemanjangan Kemudahan Perubatan Kepada Ibu Bapa Pehawai Lantikan Kontrak (Contract of Service) Warganegara
 

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 38 Tahun 2013

Penyatuan Perkhidmatan Dalam Jawatan Persekutuan di Sabah dan Sarawak - Pembatalan Elaun Khas Bertugas di Sabah dan Sarawak
Pemanjangan Kemudahan Cuti Kuarantin Kepada Pegawai Lantikan Contract of Service
Kemudahan Cuti Keagamaan

Garis Panduan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan BARU

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 BARU

ARAHAN PENTADBIRAN PERBADANAN LABUAN BIL.2/2010

Garis Panduan Kemudahan Perkakasan Komputer Bagi Warga Perbadanan Labuan

PEKELILING PERBENDAHARAAN

Pekeliling Perbendaharaan (Maklumat Rolling Plan Kedua)

Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaraan Perbelanjaan Tahun 2012 dan 2013

PEKELILING PERKHIDMATAN

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3/2010

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ

 
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1/2010
Pelaksanaan dan Penetapan Gred Jawatan Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat
 
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 29/2009

Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikuti Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negeri

 
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 24/2009

Pemanjangan Bantuan Khas Kewangan Tahun 2009 Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Dalam Kumpulan Pengurusan Dan Profesional PP Bil 24/2009

 
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 23 Tahun 2009
Dasar Dan Prosedur Peletakan Jawatan dan Pelepasan Dengan Izin
 
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21/2009
Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan
 
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18/2009
Dasar dan Prosedur Mengikuti Kursus Pra Perkhidmatan Bagi Pegawai Sedang Berkhidmat
 
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17/2009
Bantuan Khas Kewangan Tahun 2009
 

         PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2009
Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam
 
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2006
Garis Panduan Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam
 
Dimansuhkan: Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 1991
 
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2005
Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-petunjuk Prestasi Utama Atau Key Performance Indicators (KPI)
 
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2005
Garis Panduan Bagi Mewujudkan Pejabat Perkhidmatan Pelanggan Di Agensi Kerajaan
 
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2003
Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan.
 
 

         SURAT PEKELILING AM

Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2009

Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan

 

Dibatalkan:

Surat Pekeliling Am Bil. 11 Tahun 2008

Pindaan Kepada Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2008 Mengenai Had Nilai Projek ICT Yang Memerlukan Kelulusan Teknikal JTICT/JPICT Bagi Permohonan Yang Tidak Melibatkan Pembangunan Sistem Aplikasi

 

Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2008

Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan

 
PEKELILING AM
 
Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2009 & Lampiran
Manual Pengurusan Aset Menyeluruh Kerajaan
 
Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2006
Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan
 
Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2006
Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam
 
Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2002
Penggunaan dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensi-Agensi Kerajaan
 
Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2001
Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
 
Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2000
Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan
 
Pekeliling Am Bil. 6 Tahun 1999
Pelaksanaan Perkongsian Pintar Antara Agensi-Agensi Kerajaan Dalam Bidang Teknologi Maklumat
 
Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1999
Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK)