mel E-mail  

Panduan


Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik disini : adobe-icon1

 
  1. Aktiviti Kerajaan Elektronik 2001 [Akta 680]
    * Slaid 1 : Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007
    * Slaid 2 : Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007

  2. The Malaysian Government Interoperability Framework for Open Source Software (MyGIFOSS)

  3. Panduan Penggunaan Tenaga Luar Untuk IT

  4. Penggabungan Pelaporan Pasukan Petugas Bagi Mengurangkan Karenah Birokrasi (PPMKB) dan Laporan Kajian Semula Sistem & Prosedur Serta Undang-undang dan Peraturan