Mobile Portal Rasmi
Perbadanan Labuan

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Piagam Pelanggan
Jabatan Khidmat Pengurusan
Perkhidmatan : Urusan Sewaan / Tempahan Kemudahan Awam
Janji Jumlah Menepati Standard
a) Memastikan tempoh menunggu adalah tidak melebihi tempoh 5 minit bagi pelanggan yang berurusan di kaunter/ menggunakan telefon dan menerima layanan yang berkualiti dan berbudi bahasa. 2,228 pelanggan
b) Memaklumkan keputusan permohonan penggunaan kemudahan yang diterima secara bertulis/ surat, mengikut syarat-syarat biasa dalam tempoh 1 -3 hari daripada tarikh permohonan diterima. 95 tempahan bersurat

Jabatan Hal Ehwal Korporat
Perkhidmatan : Maklumbalas Penerimaan Aduan Pelanggan

Janji Jumlah Menepati Standard
a) Memastikan setiap aduan awam yang diterima diberi maklum balas kepada pengadu dalam tempoh 1 hari (24 jam) 87 aduan

Jabatan Kewangan
Perkhidmatan : Penyediaan Urusan Bayaran

Janji Jumlah Menepati Standard
a) Membuat pembayaran dalam masa lima hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap dan teratur untuk dibayar. 937 dokumen

Jabatan Pelancongan
Perkhidmatan : Urusan Sewaan Anjung Budaya / Tempahan Persembahan

Janji Jumlah Menepati Standard
a) Memastikan pelanggan mendapat keputusan permohonan bagi penyewaan Anjung Budaya dengan serta-merta

Januari 2011
(3 tempahan)

Februari 2011

(Tutup sementara Sempena Hari Wilayah)
b) Memastikan pelanggan mendapat keputusan permohonan bagi tempahan persembahan dengan serta merta. 1 tempahan

Jabatan Pembangunan & Kejuruteraan
Perkhidmatan : Penyelenggaraan Elektrik

Janji Jumlah Menepati Standard
Membuat siasatan ke atas semua aduan awam yang lengkap dalam tempoh tiga (3) hari dan mengambil tindakan susulan serta-merta (jika perlu) berhubung kerosakan bangunan, jalan raya, longkang, kawasan dan taman rekreasi sistem jaringan lampu jalan awam serta kemudahan awam yang lain di bawah bidang Perbadanan Labuan.

 

157 aduan

Perkhidmatan : Kerja-Kerja Penyelenggaraan Bangunan PL

Janji Jumlah Menepati Standard

Membuat siasatan ke atas semua aduan awam yang lengkap dalam tempoh tiga (3) hari dan mengambil tindakan susulan serta-merta (jika perlu) berhubung kerosakan bangunan, jalan raya, longkang, kawasan dan taman rekreasi sistem jaringan lampu jalan awam serta kemudahan awam yang lain di bawah bidang Perbadanan Labuan.

75 aduan

Perkhidmatan : Kerja-kerja Penyelenggaraan Paip

Janji Jumlah Menepati Standard

Membuat siasatan ke atas semua aduan awam yang lengkap dalam tempoh tiga (3) hari dan mengambil tindakan susulan serta-merta (jika perlu) berhubung kerosakan bangunan, jalan raya, longkang, kawasan dan taman rekreasi sistem jaringan lampu jalan awam serta kemudahan awam yang lain di bawah bidang Perbadanan Labuan.

33 aduan

Jabatan Perkhidmatan Perbandaran
Perkhidmatan : Urusan Kutipan Sampah Domestik / Pembersihan Longkang

Janji Jumlah Menepati Standard
a) Memastikan kutipan sampah domestik dilaksanakan setiap hari di Pusat Bandar dan kutipan antara 2 – 7 kali seminggu di kawasan perumahan, sekolah dan luar Bandar. 5,140 kutipan
b) Melaksanakan pembersihan longkang di kaki lima kawasan Pusat Bandar dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sekali. 4 zon

Jabatan Pengurusan Sumber Manusia
Perkhidmatan : Unit Perkhidmatan

Janji Jumlah Menepati Standard
a) Memastikan semua dokumen persaraan yang lengkap disempurnakan akan dikemukakan ke Bahagian Pencen JPA dalam masa setahun sebelum pegawai/ kakitangan bersara 4 orang
b) Memproses Urusan persaraan pegawai/ kakitangan dalam tempoh tiga (3) bulan. 4 orang
c) Memproses cuti dalam tempoh tiga (3) hari selepas tarikh permohonan diterima. 324 permohonan
d) Pengisian jawatan kosong secara pengiklanan dibuat dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh iklan. -
e) Menguruskan pengesahan jawatan kepada anggota yang layak dalam tempoh satu (1) minggu daripada tarikh kelulusan oleh Ketua Jabatan. 2 orang
f) Memproses elaun-elaun dalam perkhidmatan yang lengkap dalam tempoh tiga (3) minggu dari tarikh diterima. 14 orang

Perkhidmatan : Unit Perkhidmatan

Janji Jumlah Menepati Standard
a) Memproses permohonan kursus/ latihan peperiksaan dalam tempoh tiga (3) hari selepas permohonan mendapat kelulusan. -
b) Memastikan setiap pegawai dan kakitangan agensi menghadiri kursus sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun. 174 orang
c) Menerima dan memproses permohonan praktikum pelajar daripada IPTA/ IPTS dalam masa tujuh (7) hari setelah mendapat keputusan daripada Ketua Jabatan 4 orang
d) Mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Kursus/ Latihan empat (4) kali setahun -

Unit Pelesenan
Perkhidmatan : Pemprosesan Permohonan Lesen Baru, Pertukaran
Maklumat dan Pembaharuan Lesen

Janji Jumlah Menepati Standard

Memproses dan memberi keputusan lesen seperti berikut:-

  • Permohonan Baru Lesen Perniagaan (14 hari)
  • Pertukaran Maklumat (14 hari)
  • Pembaharuan Lesen Perniagaan ( 1 hari)
  • Permohonan Lesen Penjaja (14 hari)

 

54
33
7,016
9

Perkhidmatan : Pemprosesan Permohonan Lesen Baru, Pertukaran
Maklumat dan Pembaharuan Lesen

Janji Jumlah Menepati Standard

Memproses dan memberi keputusan lesen seperti berikut:-

  • Permohonan Baru Lesen Perniagaan (14 hari)
  • Pertukaran Maklumat (14 hari)
  • Pembaharuan Lesen Perniagaan ( 1 hari)
  • Permohonan Lesen Penjaja (14 hari)

 

57
30
-
4

Perpustakaan Awam Labuan
Perkhidmatan : Urusan Perkhidmatan Kaunter

Janji Jumlah Menepati Standard
a) Memastikan tempoh menunggu adalah tidak melebihi tempoh 5 minit bagi pelanggan yang berurusan di kaunter/ menggunakan telefon dan menerima layanan yang berkualiti dan berbudi bahasa. 335 pelanggan
b) Memaklumkan keputusan permohonan khidmat nasihat yang diterima secara bertulis/ surat, mengikut syarat-syarat biasa dalam tempoh 1 -3 hari daripada tarikh permohonan diterima. 7 permohonan

Jabatan Perancangan & Kawalan Bangunan
Perkhidmatan : Pusat Setempat (OSC)

Janji Jumlah Menepati Standard
a) Memproses permohonan Kebenaran Merancang dalam tempoh 108 hari mengikut piawaian KPKT. 7
b) Memproses permohonan Pelan Pecah Sempadan/ Bahagian/ Cantuman Tanah dan Tukar Syarat Tanah dan Tukar Syarat Tanah dalam tempoh 108 hari mengikut piawaian KPKT. 6
c) Memproses permohonan Pelan Bangunan dalam tempoh 80 hari mengikut piawaian KPKT. 1
d) Memproses permohonan Pelan Ubahsuai dalam tempoh 80 hari mengikut piawaian KPKT. 5
e) Memproses permohonan Pelan Rumah Sesebuah dalam tempoh 80 hari mengikut piawaian KPKT. 3