mel E-mail  

Majlis Penasihat


 
 

Ahli Majlis Penasihat dilantik oleh Menteri Wilayah Persekutuan yang  terdiri daripada :

  • Seorang Pengerusi

  • Enam orang anggota lain yang hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga orang penduduk tempatan W.P. Labuan.

 

Ahli Majlis Penasihat bertanggungjawab untuk memberikan nasihat kepada Perbadanan Labuan berhubung dengan fungsi-fungsi kerajaan tempatan yang dilaksanakan oleh Perbadanan.