mel E-mail  

Majlis Penasihat


 
  YB. Datuk Rozman bin Datuk Haji Isli 

- Pengerusi

1 Oktober 2018 - 30 September 2020
 

 

Encik Noor Halim bin Datuk Haji Zaini

-Ahli

1 Oktober 2018 - 30 September 2020

 


Encik Simsudin bin Haji Sidek

-Ahli
1 Oktober 2018 - 30 September 2020

 


Dr. Ramli bin Tahir

-Ahli

1 Oktober 2018 - 30 September 2020

 


Encik Wong Kwan Kit

-Ahli

1 Oktober 2018 - 30 September 2020

 

 

Ahli Majlis Penasihat dilantik oleh Menteri Wilayah Persekutuan yang  terdiri daripada :

  • Seorang Pengerusi

  • Enam orang anggota lain yang hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga orang penduduk tempatan W.P. Labuan.

 

Ahli Majlis Penasihat bertanggungjawab untuk memberikan nasihat kepada Perbadanan Labuan berhubung dengan fungsi-fungsi kerajaan tempatan yang dilaksanakan oleh Perbadanan.