mel E-mail  

Lembaga Pengarah


dsa 

Dato' Sri Haji Amir bin Haji Hussien

- Pengerusi


 

1 Julai 2020 - 30 Jun 2022

  

YBhg. Datuk Hjh Rosida Binti Jaafar

- Timbalan Pengerusi


11 November 2019 - 10 November 2022


 

 

Encik Azhar bin Noraini

- Ahli

15 November 2019 - 14 November 2022

 

 

 

YBhg. Datuk Danial Mah bin Abdullah

- Ahli

1 November 2019 - 31 Oktober 2022

 

 

 

Encik Zainordin bin Shahlal

- Ahli

18 Oktober 2019 - 17 Oktober 2022

 

geoffrey

 


 

Prof. Madya Dr. Geoffrey Harvey Tanakinjal

- Ahli


1 Oktober 2018 - 30 September 2020


 

   
 

Ahli Lembaga Pengarah dilantik oleh Menteri Wilayah Persekutuan yang terdiri daripada:

  • Seorang Pengerusi

  • Seorang Timbalan Pengerusi

  • Empat orang anggota lain