mel E-mail  

Lembaga Pengarah


YB Rozman Bin Datuk Hj. Isli YB Datuk Rozman Bin Datuk Hj. Isli

- Pengerusi


01 Julai 2015 - 31 Oktober 2017


(2 tahun)


 
Kosong

- Kosong -


 
dato sulaiman YBhg. Dato' Sulaiman Bin Ibrahim
(DIMB, SMP, AMN)

- Ahli


01 September 2015 - 31 Oktober 2017


 
datuk hj allauddin YBhg. Datuk Haji Allauddin Bin Haji Anuar

- Ahli


01 Januari 2016 - 31 Oktober 2017 
datuk ahmad hizzad YBhg. Datuk Ahmad Hizzad Bin Baharuddin

- Ahli


01 November 2015 - 31 Oktober 2017
(1 tahun)


 
encik suhaili En. Suhaili bin Ahmad

- Ahli


15 Julai 2015 sehingga tidak berkhidmat di Kem Kew @ sehingga Penamaan beliau ditarik balik
 

Ahli Lembaga Pengarah dilantik oleh Menteri Wilayah Persekutuan yang terdiri daripada:

  • Seorang Pengerusi

  • Seorang Timbalan Pengerusi

  • Empat orang anggota lain