mel E-mail  

Lembaga Pengarah


DSA 

YBhg. Dato' Sri Haji Amir bin Haji Hussien

- Pengerusi


1 Oktober 2018 - 30 September 2020

 

  

- Timbalan Pengerusi

 

 

geoffrey

 


 

Assoc. Professor Dr. Geoffrey Harvey Tanakinjal

- Ahli


1 Oktober 2018 - 30 September 2020


 

 

 - Ahli
 

 

 - Ahli


 

 

 

- Ahli

 

   
 

Ahli Lembaga Pengarah dilantik oleh Menteri Wilayah Persekutuan yang terdiri daripada:

  • Seorang Pengerusi

  • Seorang Timbalan Pengerusi

  • Empat orang anggota lain