mel E-mail  
Kos Menjalankan Perniagaan

Memulakan Perniagaan

Syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan di Malaysia mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965.

Yuran-yuran utama perlu dibayar kepada pendaftar syarikat

Bagi tempahan nama permohonan untuk pendaftaran sesebuah syarikat, yuran-yurannya bergantung kepada modal saham nominal, contohnya

  • Tidak melebihi RM100,000 (US$ 26,316)
  • Melebihi RM500,000 (US$ 131,579) tetapi tidak melebihi RM1 juta (US$ 263,158)
  • Melebihi RM5 juta (US$ 1.3 juta) tetapi tidak melebihi RM10 juta (US$ 2.6 juta)
  • Melebihi RM50 juta (US$ 13.2 juta) tetapi tidak melebihi RM100 juta (US$ 26.3 juta)
  • Melebihi RM100 juta (US$ 26.3 juta)

Sumber: Akta Syarikat 1965 (Akta 125) dan perundangan sampingan.

Nota: Kos yang disebut dalam Dolar AS adalah berdasarkan kepada tukaran US1 = RM3.80

RM US$
30 8
150 40
1,000 263
5,000 1,316
10,000 2,632
50,000 13,158
70,000 18,421

 

Cadangan Yuran Bagi Perkhidmatan Setiausaha Syarikat

Perbadanan Sdn Bhd (syarikat sendirian berhad)
Perbadanan Sdn Bhd (syarikat berhad)

Yuran Retainer:

  • syarikat awam tidak tersenarai (setiap bulan)
  • syarikat awam tersenarai (setiap bulan)

Yuran runding cara dan nasihat (minima, setiap jam)

Sumber: Garisan grid Polisi Ekuiti Malaysia Association of the Institute of Chartered Secretaries & Administrators

 

RM US$
2000 526
1000 263
600 158
200 53