Home / Newspaper Clipping / Petronas Chemical Methanol melaporkan kepada Dr. Fary – menggerakkan 800 orang ambil bahagian dalam kerja penyelenggaraan berkala