mel E-mail  

1

 

PLAZA BERPAYUNG KSLA
TUJUAN HARGA SEWA STATUS
ACARA RASMI RM 125.00 Agensi Kerajaan
RM 250.00 Agensi Swasta / Orang Awam
RM 10.00 Caj Elektrik Caj tambahan ini hanya akan dikenakan bermula jam 6:00 petang ke atas setiap 1 jam
RM 20.00 Caj Perkhidmatan

 

 

EXHIBITION GALLERY
TUJUAN HARGA SEWA STATUS
ACARA RASMI RM 250.00 Agensi Kerajaan
RM 500.00 Agensi Swasta / Orang Awam
RM 10.00 Caj Elektrik Caj tambahan ini hanya akan dikenakan bermula jam 6:00 petang ke atas setiap 1 jam
RM 20.00 Caj Perkhidmatan

 

 

PANTAI KOMPLEKS SUKAN LAUT ANTARABANGSA LABUAN
Zon A Persekitaran Pantai Plaza Berpayung & Restoran Terapung Letrik - RM1 per jam
Tandas - Percuma
Pantai - Percuma
Zon B Persekitaran Pantai Pentas Terbuka & Gelanggang Gasing/ Letrik - RM1 per jam
Tandas - Percuma
Pantai - Percuma

Nota:  Makluman daripada Pengarah Pentadbiran pada 8 Mac 2010 kepada
            Puan Masnah,  tandas awam  untuk Zon A & B percuma.  Manakala
            Zon C tidak wujud lagi.