mel E-mail  

Jawatan Kosong/ Kerjaya


Bil

Jawatan

Gred

Kekosongan

Taraf Jawatan

Tarikh Mula Iklan

Tarikh Tutup Iklan

Muat Turun Iklan

Muat Turun Borang Permohonan

01 Ketua Pegawai Eksekutif, Labuan Halal Hub N/A 1 Kekosongan N/A 18 November 2019

5 Disember 2019

pdf N/A
02 Penolong Pegawai Penguatkuasa KP29 1 Kekosongan TETAP 20 November 2019 6 Disember 2019 pdf pdf

 

Alamat Penghantaran:

Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar ke alamat seperti di bawah:

Ketua Pegawai Eksekutif
Perbadanan Labuan
Wisma Perbadanan Labuan
Jalan Dewan
Peti Surat 81245
87022 W.P. Labuan
(U/P: Jabatan Penilaian, Pelaburan dan Pengurusan Harta (Untuk Jawatan Ketua Pegawai Eksekutif Halal Hub)

(U/P: Jabatan Pengurusan Sumber Manusia (Untuk Jawatan Penolong Pegawai Penguatkuasa)