mel E-mail  

Insentif bagi Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
 

Promosi Akta Pelaburan 1985 mendefinasikan penyelidikan dan pembangunan (R&D) sebagai "Mana-mana kajian sistematik atau intensif yang dilaksanakan dalam bidang sains atau teknologi dengan menggunakan keputusan kajian tersebut bagi pengeluaran atau pembaikan bahan-bahan, alat-alat, produk-produk, hasil atau proses-proses tetapi tidak termasuk:

 • Kawalan mutu produk atau ujian rutin bahan-bahan, alat-alat, produk atau hasil
 • Pengumpulan data penyelidikan
 • Tinjauan kecekapan pada pengajian pengurusan
 • Penyelidikan pasaran atau promosi jualan

Bagi mengukuhkan asas untuk R&D yang lebih berintegrasi pada masa hadapan, syarikat-syarikat yang menjalankan perekaan atau membuat prototaip layak untuk insentif.

 • Insentif Utama bagi penyelidikan dan pembangunan
  • Kontrak Syarikat R&D
  • Syarikat R&D
  • Penyelidikan Kesatuan
 • Insentif tambahan bagi penyelidikan dan pembangunan
  • Potongan berganda bagi penyelidikan

 

Halaman-halaman: 1  2  3  4  5  6  7