mel E-mail  

Insentif bagi Ibu Pejabat Beroperasi (OHQs)
 

Ibu pejabat beroperasi (OHs) yang diluluskan merujuk kepada syarikat gabungan tempatan, samada dimiliki oleh pihak tempatan atau asing, yang membawa perniagaan di Malaysia atau menyediakan perkhidmatan yang berkelayakan kepada pejabat atau syarikat-syarikat yang berkaitan di luar Malaysia. Cukai pendapatan terbitan dari operasinya adalah dikecualikan, 10 tahun dari tahun 2002.

Modal berbayar sesebuah syarikat seharusnya mempunyai RM 0.5 juta minimum dan jumlah perbelanjaan perniagaan seharusnya sekurang-kurangnya RM 1.5 juta setiap tahun bagi melayakkan syarikat tersebut. Syarikat harus juga memberi, paling minimum, tiga daripada perkhidmatan yang tersenarai dibawah kepada pejabat-pejabatnya atau syarikat-syarikat berkaitan diluar Malaysia:

 • Perkhidmatan pengurusan dan pentadbiran
 • Perancangan dan penyelarasan perniagaan
 • Perolehan bahan-bahan mentah, produk siap komponen
 • Khidmat sokongan teknikal
 • Kawalan pemasaran dan perancangan promosi jualan
 • Latihan dan pengurusan staf
 • Penyelidikan dan pembangunan
 • Perbendaharaan dan perkhidmatan pengurusan dana

OHQ yang diluluskan boleh turut menikmati insentif-insentif bukan fiskal seperti berikut:

 • Memohon untuk jawatan-jawatan ekspatriat yang akan diluluskan berdasarkan kepakaran, kemahiran dan keperluan bagi syarikat. Tempoh bagi permit bekerja adalah antara tiga dan lima tahun.
 • Mendapatkan kemudahan kredit mata wang asing daripada bank perdagangan dan bank-bank saudagar di Malaysia, dan lain-lain tempat bukan residen, dengan syarat OHQ tidak meminjamkan atau menaikkan wang bagi mana-mana pihak pemastautin.
 • Memberi kemudahan kredit yang serupa untuk syarikat-syarikat berkaitan mereka di luar negara atau dilaburkan di luar negeri jika kemudahan kredit agregat dalam negeri mereka dalam Ringgit tidak melebihi RM 10 juta.
 • Mendapatkan kemudahan kredit tempatan dalam Ringgit dan tidak melebihi RM 10 juta, dengan syarat wang Ringgit adalah digunakan di Malaysia.
 • Membuka satu atau lebih banyak akaun mata wang asing atau akaun berbilang mata wang dengan mana-mana bank bagi mengekalkan hasil eksport dalam mata wang asing, tertakluk kepada pengumpulan baki semalaman yang bersamaan dengan USD 10 juta tanpa diambil kira jumlah penerimaan eksport.
 • Mengadakan akaun mata wang asing bersama bank di Malaysia, termasuk bank di luar pesisiran Labuan, atau di bank luar Negara bagi mengkreditkan mata wang asing yang diterima selain hasil eksport.
 • Menggunakan perkhidmatan professional asing jika perkhidmatan diberi tidak didapati di Malaysia.

Permohonan harus diserahkan pada Kementerian Kewangan.

 

Halaman-halaman: 1  2  3  4  5  6  7