mel E-mail  

Insentif bagi Pusat Perolehan Antarabangsa (IPCs)
 

Pusat Perolehan Antarabangsa (IPC) adalah gabungan syarikat-syarikat tempatan, samada dimiliki setempat atau asing, yang menjalankan perniagaan di Malaysia bagi menjalankan perolehan dan jualan bahan-bahan mentah, komponen dan keluaran siap untuk produk syarikat-syarikat berkenaan atau tidak berkenaan di Malaysia dan luar Negara. Ini termasuk perolehan dan jualan bagi sumber-sumber tempatan atau daripada negara-negara dunia ketiga.

Bagi menggalakkan kemantapan IPC dan bagi menjadikan Malaysia pusat pemasaran dan pengedaran, insentif-insentif berikut boleh didapati:

  • Kelulusan untuk jawatan-jawatan ekspatriat berdasarkan syarat-syarat IPC
  • Kebenaran untuk membuka satu atau lebih banyak akaun mata wang asing dengan setiap bank perdagangan berlesen bagi mengekalkan hasil eksport mereka dengan tiada sebarang had dikenakan
  • Kebenaran untuk masuk kepada kontrak pertukaran asing ke hadapan dengan setiap bank perdagangan berlesen bagi menjual hasil eksport yang ke hadapan berdasarkan unjuran jualan
  • Pengecualian daripada keperluan pemilikan ekuiti. Syarikat-syarikat pengeluaran dan perdagangan yang sedia ada meluluskan untuk mengendalikan IPC dan akan perlu terus mematuhi keperluan pemilikan ekuiti yang sedia ada
  • Kebenaran untuk membawa masuk bahan mentah, alatan komponen atau keluaran siap tanpa membayar duti kastam pada Zone Bebas atau gudang pengilangan berlesen untuk membungkus semula, menggabungkan dan mengintegrasikan kargo untuk pengguna-pengguna akhir

 

Untuk layak bagi insentif, IPC perlu :

  • Digabungkan secara tempatan di bawah Akta Syarikat 1965 dengan satu modal berbayar minimum RM 0.5 juta
  • Mempunyai satu jumlah perbelanjaan perniagaan minimum (perbelanjaan mengurus) RM1.5 juta setiap tahun
  • Barang-barang dikendalikan secara terus di pelabuhan-pelabuhan dan lapangan terbang Malaysia

Permohonan harus dibuat pada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI).

Halaman-halaman: 1  2  3  4  5  6  7