mel E-mail  

Insentif


 

Seksyen ini meliputi insentif yang tidak tersenarai di atas dan dapat dikaitkan pada sektor-sektor berikut: pengeluaran, pertanian, pelancongan, pelindungan alam sekitar, penyelidikan dan pembangunan, latihan, maklumat dan teknologi komunikasi, projek-projek perkhidmatan yang diluluskan dan perkhidmatan berkaitan dengan perkilangan

 • Elaun Bangunan Perindustrian
 • Elaun infrastruktur
 • Insentif yang Berkait dengan Tarif
  • Pengecualian Daripada Duti Import pada Bahan Mentah / Bahagian-bahagian
  • Pengecualian Daripada Duti Import Dan Cukai Jualan pada Kelengkapan Mesin dan Peralatan
  • Pengecualian daripada duti import dan cukai jualan pada alat ganti dan alat guna habis
  • Kelemahan Duti Import Dan Cukai Jualan
  • Pengecualian Cukai Jualan
 • Insentif bagi Eksport
  • Potongan Berganda bagi Promosi Eksport
  • Potongan Sekali bagi Promosi Eksport
  • Potongan Berganda bagi Kredit Eksport Premium Insurans
  • Elaun Bangunan Perindustrian Khas bagi Gudang-gudang
  • Potongan Berganda bagi Pengecas Pengangkutan
  • Insentif-insentif bagi Implementasi Rosetta Net
  • Potongan Berganda bagi Barangan Jenama Malaysia
 • Insentif Latihan
  • Potongan Berganda bagi Latihan yang Diluluskan
  • Potongan bagi Latihan Prakerja
  • Potongan bagi Latihan untuk yang Bukan Pekerja
  • Potongan bagi sumbangan wang
  • Elaun Bangunan Perindustrian Khas bagi latihan
 • Insentif bagi Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
  • Penyelidikan dalaman
  • Potongan Berganda bagi Penyelidikan dan Pembangunan
 • Insentif bagi Mendapatkan Hak Kesesuaian
 • Insentif bagi Penggunaan Teknologi Maklumat (IT)
  • Elaun Modal Khas
  • Insentif IT lain-lain
 • Insentif bagi Penggunaan Peralatan Penjagaan Alam Sekitar
 • Insentif bagi Penginapan Pekerja
 • Insentif bagi Kemudahan Penjagaan Kanak-Kanak Pekerja

Halaman-halaman: 1  2  3  4  5  6  7