mel E-mail  

Insentif


 

Seksyen ini meliputi insentif yang tidak tersenarai di atas dan dapat dikaitkan pada sektor-sektor berikut: pengeluaran, pertanian, pelancongan, pelindungan alam sekitar, penyelidikan dan pembangunan, latihan, maklumat dan teknologi komunikasi, projek-projek perkhidmatan yang diluluskan dan perkhidmatan berkaitan dengan perkilangan

  • Elaun Bangunan Perindustrian
  • Elaun infrastruktur
  • Insentif yang Berkait dengan Tarif
    • Pengecualian Daripada Duti Import pada Bahan Mentah / Bahagian-bahagian
    • Pengecualian Daripada Duti Import Dan Cukai Jualan pada Kelengkapan Mesin dan Peralatan
    • Pengecualian daripada duti import dan cukai jualan pada alat ganti dan alat guna habis
    • Kelemahan Duti Import Dan Cukai Jualan
    • Pengecualian Cukai Jualan
  • Insentif bagi Eksport
    • Potongan Berganda bagi Promosi Eksport
    • Potongan Sekali bagi Promosi Eksport
    • Potongan Berganda bagi Kredit Eksport Premium Insurans
    • Elaun Bangunan Perindustrian Khas bagi Gudang-gudang
    • Potongan Berganda bagi Pengecas Pengangkutan
    • Insentif-insentif bagi Implementasi Rosetta Net
    • Potongan Berganda bagi Barangan Jenama Malaysia
  • Insentif Latihan
    • Potongan Berganda bagi Latihan yang Diluluskan
    • Potongan bagi Latihan Prakerja
    • Potongan bagi Latihan untuk yang Bukan Pekerja
    • Potongan bagi sumbangan wang
    • Elaun Bangunan Perindustrian Khas bagi latihan
  • Insentif bagi Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
    • Penyelidikan dalaman
    • Potongan Berganda bagi Penyelidikan dan Pembangunan
  • Insentif bagi Mendapatkan Hak Kesesuaian
  • Insentif bagi Penggunaan Teknologi Maklumat (IT)
    • Elaun Modal Khas
    • Insentif IT lain-lain
  • Insentif bagi Penggunaan Peralatan Penjagaan Alam Sekitar
  • Insentif bagi Penginapan Pekerja
  • Insentif bagi Kemudahan Penjagaan Kanak-Kanak Pekerja

Halaman-halaman: 1  2  3  4  5  6  7