mel E-mail  

Integriti


Objektif

Meningkatkan integriti warga PL melalui pelaksanaan program-program pengukuhan, pemantauan, pengurusan aduan berkaitan salahlaku/jenayah dan pengurusan tatatertib yang efisien serta mencapai keberhasilan yang optimum.

Fungsi

  • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan di Perbadanan Labuan;
  • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti di Perbadanan Labuan;
  • Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku serta pelanggaran tatakelakuan dan etika di Perbadanan Labuan serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil;
  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku serta pelanggaran tatakelakuan di Perbadanan Labuan;
  • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa; dan
  • Melaksanakan fungsi urus setia Jawatankuasa Tatatertib bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan di Perbadanan Labuan.

Piagam Pelanggan

  1. Mengambil tindakan terhadap aduan integriti yang diterma;
  2. Mengemukakan akuan penerimaan kepada pengadu dalam tempoh satu (1) hari bekerja selepas aduan diterima.
  3. Mengemukakan aduan untuk tindakan dalam tempoh (3) hari bekerja selepas aduan diterima.
  4. Penyelesaian kes tatatertib biasa dalam tempoh 4 bulan dari tarikh wujud kes prima facie.
 

Alamat :-

Tingkat Bawah, Blok A,

Wisma Perbadanan Labuan

Jalan Merdeka, Peti Surat 81245

87022, Wilayah Persekutuan Labuan

 

Talian Pejabat :-

087-418633

Faks

087-581823