mel E-mail  

1

 

PADANG DATARAN LABUAN
TUJUAN HARGA SEWA STATUS
PERMAINAN (SIANG)
8.00 AM – 6.00 PM
RM700.00 / per permainan Orang Awam / Agensi Swasta
RM500.00 / per permainan Agensi Kerajaan
PERMAINAN (MALAM)
6.00 PM – 12.00 MLM
RM700.00 / per permainan Orang Awam / Agensi Swasta
RM500.00 / per permainan Agensi Kerajaan

NOTA:            Padang ini hanya boleh digunakan satu kali  dalam sebulan kecuali

                        ada  kelulusan daripada KPE.  Makluman daripada Penolong

                        Pengarah Kanan, Jabatan Pentadbiran pada 22 April 2011

                        berkaitan.

                        Kotasi ini tidak dipersetujui oleh Pengarah, Jab.  Pentadbiran

                        Makluman drpd puan & PA beliau pada 27/4/11 berkaitan

 

 

PADANG RAGBI / PADANG PL/ BOLA SEPAK PERBADANAN LABUAN
TUJUAN HARGA SEWA STATUS
PERMAINAN (SIANG) RM80.00 per permainan – 2 jam Orang Awam / Agensi Swasta / Agensi Kerajaan
ACARA RASMI (Pertandingan) RM 400.00 Pertandingan 7 sebelah & 9 sebelah Siang hingga 6:00 petang
Caj Kerajaan 50% diskaun dan Raptai tidak dikenakan caj