Borang Kaji Selidik Kajian Kesan COVID-19 Kepada Industri dan Komuniti Peniaga di WP Labuan   TERKINIMaklumat Terkini Berkenaan COVID-19 di W.P. Labuan   TERKINIRuangan Pautan Facebook

Kembali

Semua prasekolah dan tabika di bawah seliaan kerajaan mahupun swasta dibenarkan beroperasi semula pada 1 Julai depan.