Borang Kaji Selidik Kajian Kesan COVID-19 Kepada Industri dan Komuniti Peniaga di WP Labuan   TERKINIMaklumat Terkini Berkenaan COVID-19 di W.P. Labuan   TERKINIRuangan Pautan Facebook

Kembali

Semua institusi pendidikan di WP Labuan yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia adalah ditutup sepanjang tempoh PKPB bermula 17 Oktober hingga 30 Oktober 2020.