Borang Kaji Selidik Kajian Kesan COVID-19 Kepada Industri dan Komuniti Peniaga di WP Labuan   TERKINIMaklumat Terkini Berkenaan COVID-19 di W.P. Labuan   TERKINIRuangan Pautan Facebook

Kembali

Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020 - Perdana Menteri Malaysia