Borang Kaji Selidik Kajian Kesan COVID-19 Kepada Industri dan Komuniti Peniaga di WP Labuan   TERKINIMaklumat Terkini Berkenaan COVID-19 di W.P. Labuan   TERKINIRuangan Pautan Facebook

Kembali

Infografik di bawah adalah merupakan inisiatif sektor ekonomi pasca COVID-19 yang telah dilaksanakan oleh Perbadanan Labuan.