Borang Kaji Selidik Kajian Kesan COVID-19 Kepada Industri dan Komuniti Peniaga di WP Labuan   TERKINIMaklumat Terkini Berkenaan COVID-19 di W.P. Labuan   TERKINIRuangan Pautan Facebook

Kembali

8 April 2020, "Prosedur Operasi Standard (SOP) baharu akan diperkenal dalam masa terdekat" - Menteri Kanan (Kluster Keselamatan)