Borang Kaji Selidik Kajian Kesan COVID-19 Kepada Industri dan Komuniti Peniaga di WP Labuan   TERKINIMaklumat Terkini Berkenaan COVID-19 di W.P. Labuan   TERKINIRuangan Pautan Facebook

Kembali

21 Julai 2020, Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah WP Labuan telah menyampaikan sebanyak 31,479 keping pelitup separuh muka dan 40 unit termometer kepada wakil Pengarah, Jabatan Pendidikan WP Labuan