mel E-mail  

Berita Tahun 2020 Berita Tahun 2020

Kembali

Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan (MPPWP) dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) Menyokong Usaha-usaha Perbadanan Labuan (PL) Memajukan WP Labuan