mel E-mail  

Nota : Semua jadual di bawah adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Adobe Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini: adobe-icon1

 

  Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tahun 2015:

         
   
  Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2013

  

Nota : Pencapaian piagam pelanggan hanya akan dikemaskinikan selepas 6 bulan tempoh nilaian.