mel E-mail  

APLIKASI INTRANET

  •  
century

Century Financial System

Sistem ini adalah sistem utama untuk membantu Jabatan Kewangan untuk menguruskan gaji, buku tunai, tuntutan dan sebagainya.

  •  
library

Library System

Ini adalah satu sistem utama yang membantu Perpustakaan Awam Labuan dalam kerja-kerja harian seperti pengkatalogan, pengedaran dan penjejakan buku-buku.

  •  
medical panel

e-Panel Perubatan

Sistem ini dibangunkan secara web based. Tujuan utama pembangunan sistem ini adalah memudahkan capaian ke panel perubatan Perbadanan Labuan dengan senang. Di samping itu, dengan sistem ini, staf dapat menyemak baki perubatan mereka.

  •  
kesihatan

e-Kesihatan

Sistem ini dibangunkan untuk memperbaiki kualiti perkhidmatan Unit
Kesihatan, Perbadanan Labuan. Keperluan untuk meyimpan rekod dalam bentuk digital adalah tinggi memandangkan rekod-rekod kesihatan sentiasa dikemaskini.

  •  
Lesen

e-Lesen

Pembangunan sistem e-Lesen adalah selaras dengan keperluan kerajaan ke arah e-Government, yang mana ia merupakan satu medium yang membolehkan pelanggan berurusan secara atas talian. Dengan sistem ini, pelanggan boleh memohon lesen melalui Internet tanpa perlu datang ke pejabat Perbadanan Labuan.

  •  
compound

e-Kompaun

Untuk merekod kompaun-kompaun yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Penguatakuasa dan memproses kompaun-kompaun tersebut.

  •  
tempahan

e-Tempahan

Memudahkan pemohon membuat tempahan kemudahan sukan, peralatan dan Dewan Perbadanan Labuan secara atas talian.

Halaman-halaman: 1  2  3  4