mel E-mail  

APLIKASI INTRANET

  •  
Pengurusan aset

Fixed Assets System

Fungsi utama sistem ini adalah untuk merekod maklumat dan penempatan aset tetap di kalangan staf Perbadanan Labuan.

  •  
ledger

General Ledger System

Sistem ini dibangunkan sebagai sistem back end untuk menyemak dan memantau kemasukan lejar akaun yang diambil daripada semua sistem Perbadanan Labuan. Semua bil dan transaksi bayaran dalam sistem lain akan mempunyai kemasukan lejar secara automatik. Sistem ini juga akan membolehkan pengemaskinian data ke sistem Kewangan Century melalui fungsi eksport.

  •  
property

Property Assessment System

Sistem ini dibangunkan untuk memantau pengeluaran bil dan maklumat penilaian harta bagi Perbadanan Labuan.

  •  
property rental

Property Rental System

Sistem ini dibangunkan untuk memantau pengeluaran bil dan kutipan
bayaran hartanah Perbadanan Labuan yang sedang disewakan.

  •  
licence info

Licensing Information System

Sistem ini dibangunkan untuk memantau pengeluaran lesen perniagaan di bawah Perbadanan Labuan.

  •  
counter-payment

Counter Payment System

Sistem ini dibangunkan untuk menguruskan pembayaran bil atau kutipan di bawah Property Assessment System, Licensing Information System dan Property Rental System.

Halaman-halaman: 1  2  3  4