Home / Permintaan Cadangan (Request for Proposal) Perbadanan Labuan Tahun 2022

logo pl


 

Perbadanan Labuan (PL) ingin menjemput pemaju/pelabur untuk mengemukakan Permintaan Cadangan (RFP) bagi tanah dan hartanah berpotensi PL.

PL berharap untuk melihat lebih banyak peluang pekerjaan ke arah pembukaan sektor ekonomi, peningkatan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Labuan bersedia untuk menawarkan insentif pelaburan yang menarik seperti kadar pajakan yang berpatutan dan pengecualian duti setem untuk perjanjian pajakan.

Pelaburan dalam sektor pembangunan bercampur akan tertumpu kepada pelancongan, perindustrian dan komersial. Tempoh iklan RFP adalah dari 3 Oktober hingga 4 Disember 2022 manakala dokumen hanya boleh dimuat turun dari 12 Oktober hingga 28 November 2022 di www.pl.gov.my tanpa dikenakan sebarang caj.

Info Korporat - Siaran Media Permohonan Lesen Baharu Pemberi Pinjam Wang Corporate Info - Media Broadcast Perutusan KPE Penafian Perolehan - Tender Sebutharga Suara Anda GAMMA.my
Borang Maklum Balas
Borang Maklum Balas
Skip to content