mel E-mail  
 
Unit Penilaian Kadaran
 • Urusan pendaftaran bangunan baru bagi maksud cukai kadaran
 • Urusan pengeluaran bil cukai kadaran
 • Urusan mengutip tunggakan cukai kadaran
 • Urusan transaksi hak milik hartanah
 • Urusan penilaian bangunan milik Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri untuk tujuan Sumbangan Membantu Kadar
 
Unit Sewaan Harta
 • Urusan penyewaan rumah kediaman dan ruang niaga milik Perbadanan Labuan
 • Urusan kutipan hasil sewaan
 • Urusan mengutip tunggakan sewaan
 • Urusan penerimaan aduan kerosakan rumah kediaman dan ruang niaga milik Perbadanan Labuan
 
Unit Pengurusan Hartanah
 • Urusan simpanan hak milik hartanah Perbadanan Labuan
 • Urusan pembayaran cukai tanah tahunan untuk tanah milik Perbadanan Labuan
 • Urusan pindah milik jual beli hartanah
 • Urusan penjualan rumah kos sederhana Taman Mutiara Perbadanan Labuan
 
Untuk sebarang pertanyaan atau urusan berkaitan, sila hubungi 087-408650 atau 087-408698