mel E-mail  
 
Perkhidmatan Penyelenggaraan Bangunan
 • Menyelenggara bangunan kediaman kakitangan, perumahan dan pejabat PL
 • Menyelenggara bangunan kemudahan awam di bawah kawalan PL
 • Menyelenggara sistem pempaipan dalaman bangunan kediaman kakitangan, perumahan, pejabat PL dan bangunan kemudahan awam PL
 • Memberi khidmat nasihat teknikal berhubung penyelenggaran bangunan.
Pegawai yang boleh dihubungi:
 • Nor Aizan B. Mait (087-408733)
 
Unit Arkitek / Bangunan
 • Mengkaji, merancang dan merekabentuk bangunan untuk projek-projek pembangunan PL.
 • Memberi nasihat seni dan teknikal di dalam pelaksanaan projek pembangunan
Pegawai yang boleh dihubungi:
 • M. Donney B. Mustafa (087-423235)
 
Unit Pengurusan Projek
 • Mengurus, menyelia dan menyelaras pelaksanaan projek-projek yang dikendalikan oleh Perbadanan Labuan.
 • Memberi khidmat nasihat teknikal di dalam pelaksanaan projek pembangunan.
 • Mengurus semua urusan pengeluaran tender dan sebutharga untuk projek-projek pembangunan PL.
 
Perkhidmatan Penyelenggaraan Infrastruktur
 • Perkhidmatan terdiri daripada penyelenggaraan jalan raya, longkang dan lain-lain kemudahan awam yang merangkumi kawasan bandar, industri dan perumahan di bawah bidang kuasa PL.
 • Skop perkhidmatan yang terkandung di dalam perlaksanaan kerja-kerja tersebut adalah seperti berikut:
  • memperbaiki jalan-jalan berlubang;
  • menyediakan / memperbaiki peralatan jalan raya seperti papan tanda lalulintas, dan juga petunjuk arah lalulintas;
  • memperbaiki bahu jalan dan siar kaki;
  • menyediakan / memperbaiki longkang konkrit;
  • menyediakan / memperbaiki perhentian bas; dan
  • lain-lain kemudahan yang berkaitan dengan infrastruktur.
Pegawai yang boleh dihubungi:
 • Yong Fook Sinn (087-408633)
 
Perkhidmatan Perkakasan Eletrik Bangunan Awam / Hiasan
 • Perkhidmatan ini meliputi kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan lampu-lampu awam / hiasan yang terletak di kawasan-kawasan bandar, luar bandar dan perumahan serta perkakasan elektrikal bangunan-bangunan awam di bawah kawalan PL.
Pegawai yang boleh dihubungi:
 • Awang Sapar B. Yunos (087-408647)