mel E-mail  

Kursus


1.

Senarai Kursus Yang Ditawarkan Oleh Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

  Sila klik pautan di bawah untuk melihat jadual kursus
  http://www.intanbk.intan.my/cda/courses_online/crs_course_list.php
   
2. Senarai Kursus Yang Ditawarkan Oleh Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)
  Sila klik pautan di bawah untuk melihat jadual kursus
  http://espek.instun.gov.my/course_implementations/list_public
   
   

PEPERIKSAAN

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

1. Permohonan PTK
  Permohonan PTK secara online bagi pegawai perkhidmatan Gunasama di bawah KPPA iaitu klasifikasi perkhidmatan M, N, F, J, W dan S. Semakan pusat penilaian dan angka giliran calon PTK pada menu Semakan Status Permohonan
  http://www.kompetensi.jpa.gov.my/ptkonline/mohon.asp
   
2. Semakan Keputusan
  Semakan keputusan PTK bagi pegawai perkhidmatan Gunasama di bawah KPPA iaitu klasifikasi perkhidmatan M, N, F, J, W dan S
  http://www.kompetensi.jpa.gov.my/ptkonline/keputusan/LogKepPTK.asp